Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

„Wykonanie na terenie Oczyszczalni ścieków w Krzywiniu konstrukcji żelbetowej wiaty składowania osadu”

O projekcie

Budowa zakończona.

    Zamawiający: PTB Nickel Sp. z o.o.
    Termin realizacji : rok 2017