Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

„Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Usługowej w Lesznie”

O projekcie

Budowa zakończona.

    Zamawiający: Budimex S.A.
    Termin realizacji : rok 2017