Świadczymy usługi w zakresie wykonawstwa konstrukcji żelbetowych i murowych stanów surowych obiektów o różnym przeznaczeniu, takich jak: mieszkaniowym, handlowym, biurowym, użyteczności publicznej, hotelowym. Ponadto wykonujemy obiekty inżynierskie typu mostowego oraz oczyszczalni ścieków. W zakresie naszych usług znajduje się również organizacja placu budowy, wykopy oraz izolacje w wykonywanych przez nas konstrukcjach.

Naszymi zleceniodawcami są bezpośrednio Inwestorzy oraz firmy budowlane realizujące zadania w Generalnym Wykonawstwie. Wzrastający potencjał intelektualny oraz techniczny firmy, a także zaufanie Klientów pozwalają nam na wykonywanie coraz bardziej złożonych i odpowiedzialnych zadań.

Oferowane przez nas usługi projektowe i budowlane nacechowane są kompetencją i rzetelnością, zarówno w sferze merytorycznej, jak i technicznej. Doświadczenie, wysoka jakość robót i ich terminowe wykonanie oraz pracownicy o wysokich kwalifikacjach to nasze atuty. Wykonane przez nas usługi odzwierciedlają bogate doświadczenie i kompetencje, a wieloletnia obecność na ryku przekłada się na długą listę zrealizowanych usług inwestycyjnych.