Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

„Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sławsk”

O projekcie

Budowa zakończona.

    Zamawiający: HYDROWAT Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Sp. z o.o.
    Termin realizacji : rok 2017