Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach – etap II dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich,
18.02.2019 – 31.05.2019”

O projekcie

Budowa zakończona.

    Zamawiający: Hydro-Marko Sp. z o.o.
    Termin realizacji : rok 2019