Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

„Budowa oczyszczalni ścieków na terenie cukrowni w Środzie Wlkp.”

O projekcie

Budowa zakończona.

    Zamawiający: Zamawiający: HMB Sp. z o.o.
    Termin realizacji : rok 2018