Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połajewie w zakresie zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, zbiornika retencyjnego osadu nadmiernego przy ul. Obornickiej w Połajewie”

O projekcie

Budowa zakończona.

    Zamawiający: Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp.k.
    Termin realizacji : rok 2018