Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

„Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych przepompowni sieciowych, zlokalizowanych na magistrali ciepłowniczej i przebudowy pompowni sieciowej w Ciepłowni Rejonowej Dąbska (CR Dąbska), zlokalizowanej przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie”

O projekcie

Opracowanie dokumentacji projektowych, poprzedzonych analizą przedprojektową mającą na celu weryfikację założeń technicznych przyjętych przez Zamawiającego, celem optymalizacji proponowanych rozwiązań technicznych. Dla każdego z układów pompowych (przepompowni/pompowni) opracowano odrębną dokumentację projektową i uzyskano odrębne pozwolenia na budowę, tak aby umożliwić Zamawiającemu prowadzenie procesu inwestycyjnego niezależnie, dla każdego z nich.

Inwestycja ma na celu umożliwienie dwukierunkowego przesyłu ciepła po dokonaniu połączenia systemu ciepłowniczego Szczecina lewobrzeżnego z systemem ciepłowniczym CR Dąbska i zasilanie połączonych systemów w ciepło we współpracy z innymi źródłami przyłączonymi do tego systemu.

Dokumentacja projektowa obejmowała wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót w następujących branżach:

  • Architektura
  • Ochrona akustyczna
  • Konstrukcja
  • Ciepło-Technologiczne
  • Drogowa
  • Wodno-Kanalizacyjna
  • Elektryczna - zasilanie energetyczne systemów
  • Geologiczna (projekt geotechniczny)
  • Telekomunikacyjna
  • Sterowanie AKPiA i wizualizacja ze zdalnym przekazywaniem danych
Charakterystyczne parametry zaprojektowanych obiektów:

1. pompownia w ciepłowni CR Dąbska
rurociąg magistralny DN 500
4 pompy w tym jedna rezerwowa
Moc silników: 4 x 160 kW
Przepływ: 2100 m3/h
Wysokość podnoszenia: 58 m H2O

2. Przepompownia P1 ul. Leszczynowa
rurociąg magistralny DN 400
2 pompy
Moc silników: 2 x 250 kW
Przepływ: 1200 m3/h
Wysokość podnoszenia: 115 m H2O
Możliwość pracy rewersyjnej dwukierunkowej na zasilaniu i powrocie

3. Przepompownia P2 ul. Gdańska
rurociąg magistralny DN 400/600
3 pompy w tym jedna rezerwowa
(dodatkowo 2 mieszające)
Moc silników: 3x 250 m3/h
Przepływ: 1200 m3/h
Wysokość podnoszenia: 115 m H2O
Możliwość pracy rewersyjnej dwukierunkowej na zasilaniu i powrocie

Termin realizacji: lata 2013-2016