Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

„Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych przepompowni sieciowych, zlokalizowanych na magistrali ciepłowniczej i przebudowy pompowni sieciowej w Ciepłowni Rejonowej Dąbska (CR Dąbska), zlokalizowanej przy ul. Dąbskiej 36 w Szczecinie”

O projekcie

Budowa zakończona.

Zadanie obejmowało budowę budynku magazynowego z częścią biurowo – socjalną ul. Krajowa, Glinka Duchowna, dz. nr 250/4. Zakres prac – wykonanie robót ogólnobudowlanych:

  • ściany z bloczków silikatowych
  • ściany fundamentowe z bloczków betonowych
  • ściany żelbetowe
  • doki, stropy, schody i wieńce i inne elementy żelbetowe
  • izolacja bitumiczna
  • docieplenie podwalin styropianem
  • ułożenie warstwy podbetonu pod stopami oraz podwalinami
  • zbrojenie stóp fundamentowych i innych elementów żelbetowych
  • wylanie stóp fundamentowych w gruncie
  • wylanie stóp fundamentowych w szalunku
Termin realizacji : rok 2015