Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

Budowa Centrum Zagospodarowania odpadów Tonsmeier w Piotrowie Pierwszym

O projekcie

Wykonanie robót konstrukcyjnych-żelbetowych na budowie obiektu pn „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Piotrowo Pierwsze. Zakres robót:

  • Roboty budowlano - konstrukcyjne - ściany żelbetowe, słupy żelbetowe, belki żelbetowe i płyty żelbetowe
Termin realizacji: rok 2015