Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzyżanówek.

O projekcie

Wykonanie robót konstrukcyjnych-żelbetowych na budowie obiektu pn „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Krzyżanówek. Zakres robót:

  • Roboty budowlano-konstrukcyjne Moduł 1 - ściany żelbetowe, słupy żelbetowe, belki żelbetowe i płyty żelbetowe.
  • Zbiornik retencyjny - roboty żelbetowe.
Termin realizacji: rok 2015