Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

Kompleksowe wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku B3, B4 na budowie Zespołu Mieszkaniowego Wilda II etap przy ul. Czarnieckiego w Poznaniu.

O projekcie

Przedmiot umowy:
Kompleksowe wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku B3, B4 na budowie Zespołu Mieszkaniowego Wilda II etap przy ul. Czarnieckiego w Poznaniu.

Rodzaj robót:

 • beton podkładowy
 • płyta fundamentowa
 • ściany
 • ściany jednostronne
 • stropy
 • słupy
 • belki-podciągi
 • schody
 • attyki, barierki, murki, podwaliny
 • czapki na kominach
 • montaż prefabrykatów zbrojenia
 • montaż zbrojenia typu isokorby
Realizacja: 2014/2015