Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

Kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci budowy budynku szpitala ginekologiczno-położniczego w Poznaniu przy ul. Bogusławskiego.

O projekcie

Szpital Ginekologiczno-Położniczy w Poznaniu przy ul. Bogusławskiego - kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci budowy budynku szpitala ginekologiczno-położniczego.

Zakres robót:

  • Roboty ziemne i przygotowawcze
  • Posadowienie
  • Konstrukcja żelbetowa i murowana
  • Pokrycie dachu
  • Zagospodarowanie terenu, roboty drogowe
  • Przyłącza i sieci zewnętrzne

Termin realizacji: rok 2015