Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

Budynek Sal Technologicznych (BST) - etap 2 realizowany w ramach kompleksu Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II

O projekcie

Zakres prac:

  • Kompletne wykonanie robót ciesielsko-betoniarskich dla wszystkich elementów żelbetowych lub betonowych na realizacji
  • Zapewnienie właściwej i skutecznej pielęgnacji betonu w okresach obniżonych lub podwyższonych temperatur, a w szczególności w okresie min. 7 dni od zabetonowania elementu żelbetowego lub betonowego
  • Montaż wkładek gumowych lub plastikowych w miejscach ściągów płyt szalunkowych oraz ich wypełnienie i uszczelnienie po demontażu szalunków
  • Wykonanie przerw roboczych z zastosowaniem systemowych rozwiązań
  • Montaż wkładek uszczelniających przerwy robocze lub dylatacyjne w elementach żelbetowych i betonowych z wymogiem wodoszczelności
Termin realizacji: rok 2014