Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

Pełnobranżowa dokumentacja projektowa dotycząca budowy Kompleksu Basenowego w Suchym Lesie, składającego się z budynku pływalni połączonego z 3-kondygnacyjnym budynkiem administracyjno-technicznym

O projekcie

Pełnobranżowa dokumentacja projektowa dotycząca budowy Kompleksu Basenowego w Suchym Lesie, składającego się z budynku pływalni połączonego z 3-kondygnacyjnym budynkiem administracyjno-technicznym.

Zadanie obejmowało:

  • Wykonanie prac przedprojektowych : opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, aktualizacja map, pozyskanie warunków technicznych dostawy mediów
  • Wykonanie wielobranżowej koncepcji projektowej urbanistyczno-architektonicznej
  • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy)
  • Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  • Nadzór autorski

Powierzchnia użytkowa 4.627 m2
Kubatura obiektu 20.265 m3
Łączna powierzchnia luster wody 482 m2

Termin realizacji: lata 2005-2008