Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji pn.: „Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (Moduł C) – Utworzenie Ogólnopolskiego Centrum Kliniczno-Naukowego Transplantacji Płuc oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci”

O projekcie

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji pn.: „Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (Moduł C) – Utworzenie Ogólnopolskiego Centrum Kliniczno-Naukowego Transplantacji Płuc oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci”

Dokumentacja w zadaniu budowy modułu C obejmowała wykonanie:

  • Koncepcji z wizualizacją 3D
  • Projektu budowlanego w zakresie pozwalającym uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Projektu wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
  • nadzoru autorskiego
Parametry techniczne:
- Powierzchnia całkowita: 10.069 m2
- Powierzchnia zabudowy: 2.132 m2
- Kubatura: 43.777m3

W nowoprojektowanym budynku zlokalizowano:
- piwnica: pomieszczenia techniczne i szatnie personelu
- przyziemie: Pododdział Mukowiscydozy na 5 łóżek, Diagnostyka Obrazowa, Medycyna Nuklearna, Centralna Sterylizacja, Bank Krwi
- parter: Oddział Transplantologii na 28 łóżek, Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej-Bronchoskopia
- 1 piętro: Blok operacyjny – 4 sale, Oddział pooperacyjny – 18 łóżek
- 2 piętro: Oddział Kardiochirurgii na 37 łóżek, Pracownia Naukowo-Kliniczna.

Termin realizacji: lata 2012-2015