Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

Projektowanie i budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu.

O projekcie

Wykonanie zbiornika na wodę technologiczną oraz fundament płytowy pod chłodnię wody na terenie zakładu Warta Glass w Sierakowie.

Zbiornik wody - zakres robót:

  • roboty żelbetowe wraz z dostawą zbrojenia i betonu,
  • warstwy podbudowy,
  • izolacja pionowa poniżej poziomu terenu,
  • impregnacja powierzchni betonowych.
Fundamenty P1, P2, P3, P4- zakres robót:
  • wykonanie podbetonu z betonu C8/10,
  • dostawa i montaż zbrojenia,
  • montaż marek stalowych,
  • montaż okuć,
  • wykonanie instalacji uziemiającej,
  • wykonanie fundamentów z betonu klasy C25/30.
Termin realizacji: 07.2014 - 09.2014