Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

Projektowanie i budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu.

O projekcie

Kompleksowe wykonanie prac żelbetowych dla inwestycji pn. "Rozbudowa hali produkcyjnej dla nowego pieca szklarskiego nr 3 wraz z konstrukcjami wsporczymi pod urządzenia technologiczne, robotami technologicznymi i robotami towarzyszącymi na terenie Huty szkła ARDAGH w Gostyniu w trakcie procesu technologiczno-produkcyjnego tj. eksploatacji pieca szkarskiego nr 1 i 2 oraz czynnych linii produkcyjnych opakowań szklanych, położonych w Gostyniu przy ul. Starogostyńskiej 9, wraz z infrastrukturą zewnętrzną (sieci, przyłącza i drgi) i zagospodarowaniem terenu".

Zakres robót:

  • szalowanie, betonowanie i rozszalowanie płyt fundamentowych,
  • zbrojenie konstrukcji żelbetowych,
  • szalowanie, betonowaniei rozszalowanie ścian żelbetowych,
  • kompletne ułożenie betonu B10 pod płytami fundamentowymi,
  • szalowanie, betonowanie i rozszalowanie słupów/trzpieni fundamentowych wykonywanych na płytach fundamentowych,
  • kompletne osadzenie kotew fundamentowych w płytach fundamentowych w hali,
  • kompletne osadzenie kotew fundamentowych oraz elementów traconych pod kotwy fundamentowe w płytach zewnętrznych pod wentylatory oraz płytę pod elektrofiltr.
Termin realizacji: 10.2014 - 12.2014