Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

Projektowanie i budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu.

O projekcie

Wykonanie robót budowlanych na inwestycji pn. "Projektowanie i budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu".

Zakres robót:

  • płyta denna komór fermentacji
  • ściany piwnicy
  • strop nad piwnicą
  • ściany komory fermentacyjne
  • strop nad komorami
Termin realizacji: 2015