Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej pn."Projekt techniczny budowy nowego źródła ciepła - kotłowni gazowo-olejowej współpracującej z układem kogeneracji w oparciu o silnik gazowy, na terenie zakładu Aesculap Chifa Sp. z o.o".

O projekcie

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej pn."Projekt techniczny budowy nowego źródła ciepła - kotłowni gazowo-olejowej współpracującej z układem kogeneracji w oparciu o silnik gazowy, na terenie zakładu Aesculap Chifa Sp. z o.o".

I etap inwestycji przewidywał zainstalowanie w nowoprojektowanym budynku ciepłowni dwóch kotłów gazowych wysokoparametrowych 130/70°C o mocy 2,657 MW z ekonomizerem.

Techniczne rozwiązania przedmiotowej kotłowni olejowo-gazowej:

  • Dobór jednostek kotłowych
  • Dobór układów pompowych
  • Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacji hali kotłów
  • Układ odgazowania wody i stabilizacji ciśnień
  • Instalacja oleju opałowego
  • Wytyczne wykonania instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych hali kotłów
  • Wytyczne AKPiA i elektryczne
  • Wytyczne budowlane dla projektowanego zakresu technologicznego