Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

„Budowa budynku biurowo-magazynowo-produkcyjnego z przebudową części istniejącego budynku biurowego w Czarnkowie”

O projekcie

    Zamawiający: Scalio Sp. z o.o.
    Termin realizacji : rok 2020