Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

„Roboty żelbetowe i murowe na budowie: Budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową

przy ul. Starołęckiej 42 w Poznaniu”

O projekcie

Budowa zakończona.

    Zamawiający: Przemysław Haraj Signum
    Termin realizacji : rok 2018