Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

„Wykonanie robót budowlanych Zbiornika Retencyjnego ścieków w Szlachęcinie”

O projekcie

Budowa zakończona.

    Zamawiający: Metrolog Sp. z o.o.
    Termin realizacji : rok 2020