Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

„Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Osiecznej”

O projekcie

Budowa zakończona.

    Zamawiający: EBG PROJEKT Sp. z o.o.
    Termin realizacji : rok 2017