Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z suszarnią ścieków – II etap, 14.03.2019- 30.07.2019”

O projekcie

Budowa zakończona.

    Zamawiający: PTB Nickel Sp. z o.o.
    Termin realizacji : rok 2019