Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

„Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Stróżyńskiego 11 w Poznaniu, 20.02.2017 -10.10.2017”

O projekcie

Budowa zakończona.

    Zamawiający: BTM Sp. z o.o.
    Termin realizacji : rok 2017