Projekt zrealizowany przez Intech Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w istniejącej kotłowni wodnej w Jastrowiu”

O projekcie

Zakres prac projektowych obejmował wykonanie projektu budowlanego w zakresie pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na budowę, obejmującym w szczególności:

  • projekt architektoniczno-konstrukcyjny
  • projekt ciepła technologicznego
  • projekt instalacji gazowej
  • projekt akustyki
  • projekt instalacji elektro energetycznych
Charakterystyczne parametry obiektu:
  • moc cieplna układu ok. 2,24 MW
  • moc modułu kogeneracyjnego ok. 0,14 MWel i ok. 0,216 MWt
  • powierzchnia użytkowa ok. 24 m2
  • kubatura ok. 120m3